Zakony i zgromadzenia

Księża zakonni Zakony

Bracia zakonni

1. Br. Bogdan Borczuch OFM Cap., profesja zakonna 2000-03-18 r., Klasztor OO. Kapucynów w Sędziszowie Młp.,  od...

Teksty o życiu zakonnym